Zaburi 100 : 3 Psalms chapter 100 verse 3

Swahili English Translation

Zaburi 100:3

Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu; Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake; Tu watu wake, na kondoo wa malisho yake.
soma Mlango wa 100

Psalms 100:3

Know that Yahweh, he is God. It is he who has made us, and we are his. We are his people, and the sheep of his pasture.