Hesabu 18 : 31 Numbers chapter 18 verse 31

Swahili English Translation

Hesabu 18:31

Nanyi mtakula hayo kila mahali, ninyi na watu wa nyumbani mwenu; kwa kuwa ni thawabu yenu badala ya utumishi wenu katika hema ya kukutania.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:31

You shall eat it in every place, you and your households: for it is your reward in return for your service in the tent of meeting.