Hesabu 18 : 27 Numbers chapter 18 verse 27

Swahili English Translation

Hesabu 18:27

Na sadaka yenu ya kuinuliwa itahesabiwa kwenu, kama ndiyo nafaka ya sakafu ya kupuria, na kama kujaa kwake kinu cha kushindikia zabibu.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:27

Your heave-offering shall be reckoned to you, as though it were the grain of the threshing floor, and as the fullness of the winepress.