Hesabu 18 : 22 Numbers chapter 18 verse 22

Swahili English Translation

Hesabu 18:22

Mwanzo wa sasa wana wa Israeli wasikaribie hema ya kukutania, wasije wakachukua dhambi, nao wakafa.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:22

Henceforth the children of Israel shall not come near the tent of meeting, lest they bear sin, and die.