Hesabu 18 : 21 Numbers chapter 18 verse 21

Swahili English Translation

Hesabu 18:21

Na wana wa Lawi, nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wautumikao, maana, ni huo utumishi wa hema ya kukutania.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:21

To the children of Levi, behold, I have given all the tithe in Israel for an inheritance, in return for their service which they serve, even the service of the tent of meeting.