Hesabu 18 : 18 Numbers chapter 18 verse 18

Swahili English Translation

Hesabu 18:18

Tena nyama yao itakuwa ni yako wewe, kama kile kidari cha kutikiswa, na kama mguu wa nyuma wa upande wa kuume, itakuwa yako.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:18

The flesh of them shall be your, as the wave-breast and as the right thigh, it shall be yours.