Hesabu 18 : 12 Numbers chapter 18 verse 12

Swahili English Translation

Hesabu 18:12

Yaliyo mazuri katika mafuta, na yaliyo mazuri ya mavuno ya zabibu, na ya mavuno ya nafaka, malimbuko yake watakayompa Bwana, amekupa wewe hayo.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:12

All the best of the oil, and all the best of the vintage, and of the grain, the first fruits of them which they give to Yahweh, to you have I given them.