Hesabu 18 : 10 Numbers chapter 18 verse 10

Swahili English Translation

Hesabu 18:10

Utakula vitu hivyo kuwa ni vitu vitakatifu sana; kila mume atakula vitu hivyo; vitakuwa vitakatifu kwako wewe.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:10

As the most holy things shall you eat of it; every male shall eat of it: it shall be holy to you.