Hesabu 18 : 1 Numbers chapter 18 verse 1

Swahili English Translation

Hesabu 18:1

Bwana akamwambia Haruni, Wewe na wanao na nyumba ya baba zako pamoja nawe mtachukua uovu wa patakatifu; wewe na wanao pamoja nawe mtauchukua ukuhani wenu.
soma Mlango wa 18

Numbers 18:1

Yahweh said to Aaron, You and your sons and your fathers' house with you shall bear the iniquity of the sanctuary; and you and your sons with you shall bear the iniquity of your priesthood.