Nahumu 1 : 8 Nahum chapter 1 verse 8

Swahili English Translation

Nahumu 1:8

Lakini kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake, na kuwafuatia adui zake hata gizani.
soma Mlango wa 1

Nahum 1:8

But with an overflowing flood, he will make a full end of her place, and will pursue his enemies into darkness.