Nahumu 1 : 5 Nahum chapter 1 verse 5

Swahili English Translation

Nahumu 1:5

Milima hutetema mbele zake, navyo vilima huyeyuka; nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake, naam, dunia na wote wakaao ndani yake.
soma Mlango wa 1

Nahum 1:5

The mountains quake before him, and the hills melt away. The earth trembles at his presence, yes, the world, and all who dwell in it.