Nahumu 1 : 12 Nahum chapter 1 verse 12

Swahili English Translation

Nahumu 1:12

Bwana asema hivi, Ijapokuwa wana nguvu zilizo timilifu, ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa, naye atapita na kwenda zake. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena.
soma Mlango wa 1

Nahum 1:12

Thus says Yahweh: "Though they be in full strength, and likewise many, even so they will be cut down, and he shall pass away. Though I have afflicted you, I will afflict you no more.