Nahumu 1 : 10 Nahum chapter 1 verse 10

Swahili English Translation

Nahumu 1:10

Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana, na kunyweshwa kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu.
soma Mlango wa 1

Nahum 1:10

For entangled like thorns, and drunken as with their drink, they are consumed utterly like dry stubble.