Mika 7 : 3 Micah chapter 7 verse 3

Swahili English Translation

Mika 7:3

Mikono yao inayashika mabaya wayatende kwa bidii; mtu mkuu aomba rushwa, kadhi yu tayari kuipokea; mtu mkubwa hunena madhara yaliyomo rohoni mwake; hivyo ndivyo wayafumavyo hayo pamoja.
soma Mlango wa 7

Micah 7:3

Their hands are on that which is evil to do it diligently. The ruler and judge ask for a bribe; And the powerful man dictates the evil desire of his soul. Thus they conspire together.