Mika 7 : 17 Micah chapter 7 verse 17

Swahili English Translation

Mika 7:17

Watayaramba mavumbi kama nyoka, kama vitu vitambaavyo juu ya nchi watatoka katika mahali walimojificha, wakitetemeka; watakuja kwa Bwana, Mungu wetu, kwa hofu, nao wataogopa kwa sababu yako.
soma Mlango wa 7

Micah 7:17

They will lick the dust like a serpent. Like crawling things of the earth they shall come trembling out of their dens. They will come with fear to Yahweh our God, And will be afraid because of you.