Mika 7 : 16 Micah chapter 7 verse 16

Swahili English Translation

Mika 7:16

Mataifa wataona, na kuzitahayarikia nguvu zao zote; wataweka mikono yao juu ya vinywa vyao, masikio yao yatakuwa na uziwi.
soma Mlango wa 7

Micah 7:16

The nations will see and be ashamed of all their might. They will lay their hand on their mouth. Their ears will be deaf.