Mika 7 : 13 Micah chapter 7 verse 13

Swahili English Translation

Mika 7:13

Hata hivyo nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya hao wakaao ndani yake, kwa sababu ya matunda ya matendo yao.
soma Mlango wa 7

Micah 7:13

Yet the land will be desolate because of those who dwell therein, For the fruit of their doings.