Mika 7 : 1 Micah chapter 7 verse 1

Swahili English Translation

Mika 7:1

Ole wangu! Maana mimi ni kama hapo walipokwisha kuyachuma matunda ya wakati wa hari, kama zabibu zichumwazo baada ya mavuno; hapana shada la kuliwa; roho yangu inatamani tini iivayo kwanza.
soma Mlango wa 7

Micah 7:1

Misery is mine! Indeed, I am like one who gathers the summer fruits, as gleanings of the vinyard: There is no cluster of grapes to eat. My soul desires to eat the early fig.