Waamuzi 5 : 8 Judges chapter 5 verse 8

Swahili English Translation

Waamuzi 5:8

Walichagua miungu mipya, Ndipo kulikuwa na vita malangoni; Je! Ilionekana ngao au mkuki Katika watu elfu arobaini wa Israeli?
soma Mlango wa 5

Judges 5:8

They chose new gods; Then was war in the gates: Was there a shield or spear seen Among forty thousand in Israel?