Waamuzi 5 : 4 Judges chapter 5 verse 4

Swahili English Translation

Waamuzi 5:4

Bwana, ulipotoka katika Seiri, Ulipokwenda vitani kutoka mashamba ya Edomu, Nchi ilitetema, mbingu nazo zikadondoza maji, Naam, mawingu yakadondoza maji.
soma Mlango wa 5

Judges 5:4

Yahweh, when you went forth out of Seir, When you marched out of the field of Edom, The earth trembled, the sky also dropped, Yes, the clouds dropped water.