Waamuzi 5 : 27 Judges chapter 5 verse 27

Swahili English Translation

Waamuzi 5:27

Miguuni pake aliinama, akaanguka, akalala. Miguuni pake aliinama, akaanguka. Hapo alipoinama, ndipo alipoanguka amekufa.
soma Mlango wa 5

Judges 5:27

At her feet he bowed, he fell, he lay; At her feet he bowed, he fell; Where he bowed, there he fell down dead.