Waamuzi 5 : 22 Judges chapter 5 verse 22

Swahili English Translation

Waamuzi 5:22

Ndipo kwato za farasi zilikanyaga-kanyaga Kwa sababu ya kupara-para, Kupara-para kwao wenye nguvu.
soma Mlango wa 5

Judges 5:22

Then did the horse hoofs stamp By reason of the prancings, the prancings of their strong ones.