Waamuzi 5 : 19 Judges chapter 5 verse 19

Swahili English Translation

Waamuzi 5:19

Wafalme walikuja wakafanya vita, Ndipo wafalme wa Kanaani walifanya vita. Katika Taanaki, karibu na maji ya Megido; Hawakupata faida yo yote ya fedha.
soma Mlango wa 5

Judges 5:19

The kings came and fought; Then fought the kings of Canaan. In Taanach by the waters of Megiddo: They took no gain of money.