Waamuzi 5 : 18 Judges chapter 5 verse 18

Swahili English Translation

Waamuzi 5:18

Zabuloni ndio watu waliohatirisha roho zao hata kufa; Nao Naftali mahali palipoinuka kondeni.
soma Mlango wa 5

Judges 5:18

Zebulun was a people that jeopardized their lives to the death, Naphtali, on the high places of the field.