Waamuzi 5 : 12 Judges chapter 5 verse 12

Swahili English Translation

Waamuzi 5:12

Amka, amka, Debora; Amka, amka, imba wimbo. Inuka, Baraka, wachukue mateka wao Waliokuchukua mateka, Ee mwana wa Abinoamu.
soma Mlango wa 5

Judges 5:12

Awake, awake, Deborah; Awake, awake, utter a song: Arise, Barak, and lead away your captives, you son of Abinoam.