Yoshua 4 : 6 Joshua chapter 4 verse 6

Swahili English Translation

Yoshua 4:6

ili kwamba jambo hili liwe ishara kati yenu, hapo watoto wenu watakapowauliza ninyi katika siku zijazo, wakisema, Ni nini maana yake mawe haya?
soma Mlango wa 4

Joshua 4:6

that this may be a sign among you, that when your children ask in time to come, saying, What do you mean by these stones?