Yoshua 4 : 4 Joshua chapter 4 verse 4

Swahili English Translation

Yoshua 4:4

Basi Yoshua akawaita hao watu kumi na wawili, aliokuwa amewaweka tayari tangu hapo, katika wana wa Israeli, kila kabila mtu mmoja;
soma Mlango wa 4

Joshua 4:4

Then Joshua called the twelve men, whom he had prepared of the children of Israel, out of every tribe a man: