Yoshua 4 : 3 Joshua chapter 4 verse 3

Swahili English Translation

Yoshua 4:3

kisha uwaamrishe, kusema, Twaeni mawe kumi na mawili, hapo katikati ya Yordani, mahali hapo miguu ya hao makuhani iliposimama imara, mwende nayo mawe hayo, mkayaweke nchi kambini, hapo mtakapolala usiku huu.
soma Mlango wa 4

Joshua 4:3

and command you them, saying, Take hence out of the midst of the Jordan, out of the place where the priests' feet stood firm, twelve stones, and carry them over with you, and lay them down in the lodging-place, where you shall lodge this night.