Yoshua 4 : 22 Joshua chapter 4 verse 22

Swahili English Translation

Yoshua 4:22

Ndipo mtakapowaarifu watoto wenu mkisema, Israeli walivuka mto huu wa Yordani, kwa njia ya nchi kavu.
soma Mlango wa 4

Joshua 4:22

Then you shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land.