Yoshua 4 : 21 Joshua chapter 4 verse 21

Swahili English Translation

Yoshua 4:21

Akawaambia wana wa Israeli, akasema, Watoto wenu watakapowauliza baba zao katika siku zijazo, wakisema, Mawe haya maana yake ni nini?
soma Mlango wa 4

Joshua 4:21

He spoke to the children of Israel, saying, When your children shall ask their fathers in time to come, saying, What mean these stones?