Yoshua 4 : 20 Joshua chapter 4 verse 20

Swahili English Translation

Yoshua 4:20

Na yale mawe kumi na mawili waliyoyatwaa katikati ya Yordani Yoshua akayasimamisha Gilgali.
soma Mlango wa 4

Joshua 4:20

Those twelve stones, which they took out of the Jordan, did Joshua set up in Gilgal.