Yoshua 4 : 19 Joshua chapter 4 verse 19

Swahili English Translation

Yoshua 4:19

Na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya kumi ya mwezi wa kwanza, wakapiga kambi Gilgali, katika mpaka wa mashariki wa Yeriko.
soma Mlango wa 4

Joshua 4:19

The people came up out of the Jordan on the tenth day of the first month, and encamped in Gilgal, on the east border of Jericho.