Yoshua 4 : 14 Joshua chapter 4 verse 14

Swahili English Translation

Yoshua 4:14

Siku ile Bwana alimtukuza Yoshua mbele ya macho ya Israeli wote; nao wakamcha, kama walivyokuwa wakimcha Musa, siku zote za maisha yake.
soma Mlango wa 4

Joshua 4:14

On that day Yahweh magnified Joshua in the sight of all Israel; and they feared him, as they feared Moses, all the days of his life.