Yoshua 4 : 13 Joshua chapter 4 verse 13

Swahili English Translation

Yoshua 4:13

walipata kama watu arobaini elfu hesabu yao, wenye kuvaa silaha tayari kwa vita, waliovuka mbele ya Bwana, waende vitani, hata nchi tambarare za Yeriko.
soma Mlango wa 4

Joshua 4:13

about forty thousand ready armed for war passed over before Yahweh to battle, to the plains of Jericho.