Yoshua 4 : 12 Joshua chapter 4 verse 12

Swahili English Translation

Yoshua 4:12

Na wana wa Reubeni, na wana wa Gadi na hiyo nusu ya kabila ya Manase, wakavuka, hali ya kuvaa silaha mbele ya wana wa Israeli, kama Musa alivyowaambia;
soma Mlango wa 4

Joshua 4:12

The children of Reuben, and the children of Gad, and the half-tribe of Manasseh, passed over armed before the children of Israel, as Moses spoke to them: