Waebrania 8 : 13 Hebrews chapter 8 verse 13

Swahili English Translation

Waebrania 8:13

Kwa kule kusema, Agano jipya, amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka.
soma Mlango wa 8

Hebrews 8:13

In that he says, "A new covenant," he has made the first old. But that which is becoming old and grows aged is near to vanishing away.