Waebrania 8 : 1 Hebrews chapter 8 verse 1

Swahili English Translation

Waebrania 8:1

Basi, katika hayo tunayosema, neno lililo kuu ndilo hili: Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Ukuu mbinguni,
soma Mlango wa 8

Hebrews 8:1

Now in the things which we are saying, the main point is this. We have such a high priest, who sat down on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens,