Mwanzo 8 : 2 Genesis chapter 8 verse 2

Mwanzo 8:2

chemchemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa;
soma Mlango wa 8

Genesis 8:2

The deep's fountains and the sky's windows were also stopped, and the rain from the sky was restrained.
read Chapter 8