Mwanzo 8 : 11 Genesis chapter 8 verse 11

Mwanzo 8:11

njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo amelitunda, basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepunguka juu ya nchi.
soma Mlango wa 8

Genesis 8:11

The dove came back to him at evening, and, behold, in her mouth was an olive leaf plucked off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth.
read Chapter 8