Mwanzo 7 : 9 Genesis chapter 7 verse 9

Mwanzo 7:9

wakaingia katika safina alimo Nuhu, wawili wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:9

went by pairs to Noah into the ark, male and female, as God commanded Noah.
read Chapter 7