Mwanzo 7 : 5 Genesis chapter 7 verse 5

Mwanzo 7:5

Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:5

Noah did everything that Yahweh commanded him.
read Chapter 7