Mwanzo 7 : 4 Genesis chapter 7 verse 4

Mwanzo 7:4

Kwa maana baada ya siku saba nitainyeshea dunia mvua, siku arobaini mchana na usiku; na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:4

In seven days, I will cause it to rain on the earth for forty days and forty nights. Every living thing that I have made, I will destroy from the surface of the ground."
read Chapter 7