Mwanzo 7 : 21 Genesis chapter 7 verse 21

Mwanzo 7:21

Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege, na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu;
soma Mlango wa 7

Genesis 7:21

All flesh died that moved on the earth, including birds, cattle, animals, every creeping thing that creeps on the earth, and every man.
read Chapter 7