Mwanzo 7 : 19 Genesis chapter 7 verse 19

Mwanzo 7:19

Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi; na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:19

The waters prevailed exceedingly on the earth. All the high mountains that were under the whole sky were covered.
read Chapter 7