Mwanzo 7 : 17 Genesis chapter 7 verse 17

Mwanzo 7:17

Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku arobaini; nayo maji yakazidi, yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:17

The flood was forty days on the earth. The waters increased, and lifted up the ark, and it was lifted up above the earth.
read Chapter 7