Mwanzo 7 : 13 Genesis chapter 7 verse 13

Mwanzo 7:13

Siku ile ile Nuhu akaingia katika safina, yeye, na Shemu na Hamu na Yafethi, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu, na wake watatu wa wanawe pamoja naye;
soma Mlango wa 7

Genesis 7:13

In the same day Noah, and Shem, Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons with them, entered into the ark;
read Chapter 7