Mwanzo 7 : 12 Genesis chapter 7 verse 12

Mwanzo 7:12

Mvua ikanyesha juu ya nchi, siku arobaini mchana na usiku.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:12

The rain was on the earth forty days and forty nights.
read Chapter 7