Mwanzo 7 : 1 Genesis chapter 7 verse 1

Mwanzo 7:1

Bwana akamwambia Nuhu, Ingia wewe na jamaa yako yote katika safina; kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki.
soma Mlango wa 7

Genesis 7:1

Yahweh said to Noah, "Come with all of your household into the ark, for I have seen your righteousness before me in this generation.
read Chapter 7