Mwanzo 5 : 30 Genesis chapter 5 verse 30

Mwanzo 5:30

Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka mia na tisini na mitano, akazaa wana, waume na wake.
soma Mlango wa 5

Genesis 5:30

Lamech lived after he became the father of Noah five hundred ninety-five years, and became the father of sons and daughters.
read Chapter 5