Mwanzo 5 : 19 Genesis chapter 5 verse 19

Mwanzo 5:19

Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka mia nane, akazaa wana, waume na wake.
soma Mlango wa 5

Genesis 5:19

Jared lived after he became the father of Enoch eight hundred years, and became the father of sons and daughters.
read Chapter 5